Categoriearchief: Vissoorten

In deze rubriek beschrijven we de meest voorkomende vissoorten die we in de Nederlandse wateren kunnen tegenkomen. De herkenning van de betreffende vis en zijn voedsel krijgen aandacht, evenals het leef- en verspreidingsgebied van de soort.

Zwarte Amerikaanse Dwergmeerval

Zwarte Amerikaanse dwergmeerval

Herkenning: Kan worden verward met de bruine Amerikaanse dwergmeerval. SDe buitenste rand van de anaalvin steekt donker af bij de rest van de anaalvin. Er zijn 8 bekdraden aanwezig, waarvan 4 op de onderkaak, 2 in de hoeken van de bek en 2 op de kop. De stekels van de borstvinnen zijn aan de binnenkant niet of zwak getand. Er is een vetvin aanwezig.

Verspreiding: Uitheems, zeer zeldzaam. Oorspronkelijk afkomstig uit Noord-Amerika. Er zijn slechts enkele waarnemingen bekend.

Voedsel: Insectenlarven, slakjes, visjes en plantendelen.

Lengte tot circa: 35cm

Zonnebaars

zonnebaars

Herkenning: Op het kieuwdeksel bevindt zich vaak een oranje-rode, zwart omrande vlek. De rugvin bestaat uit één geheel, waarin echter een gedeelte met harde stekels en een hoger gedeelte met zachte stekels zijn te onderscheiden. Het lichaam is opvallend getekend met blauwachtige flanken, bezet met geelbruine en rode vlekjes.

Verspreiding: Ingeburgerd, zeldzaam. Komt oorspronkelijk uit Noord Amerika. Wordt in ons land voornamelijk aangetroffen in vennen en plantenrijke wateren in Noord Brabant. Verder op sommige plaatsen in en langs de Limburgse Maas en in Noord- en Zuid Holland.

Voedsel: Hoofdzakelijk dierlijk plankton, insecten(larven) en visbroed.

Lengte tot circa: 15 cm

Zilverkarper

Zilverkarper

Herkenning: De zilverkarper lijkt sterk op grootkopkarper.

Verspreiding: Uitheems. Deze van oorsprong uit China afkomstige karper kan in ons land worden aangetroffen. Via de grote rivieren komt een enkele maal een uitgezet exemplaar van dit soort ons land binnen.

Voedsel: Voornamelijk algen.

Lengte tot circa: 100 cm

Zeeprik

Zeeprik

Herkenning: De zuigbek is voorzien van een raspschijf, deze is bezet met een klein aantal tandjes. Er zijn aan elke zijde 7 kieuwopeningen. Het lichaam is licht/donker gevlekt.

Verspreiding: Zeldzaam. Trekt vanuit de zee de rivieren op om te gaan paaien.

Voedsel: Volwassen prik leeft als parasiet op andere vissen in brak en zout water.

Lengte tot circa: 90 cm

Zeelt

Zeelt

Herkenning: De iris van het oog is oranje gekleurd. De vinnen zijn bolrond. Er zijn 2 korte bekdraden aanwezig. Onder de dikke slijmhuid bevinden zich op de zijlijn 95-120 kleine schubben.

Verspreiding: Algemeen. Komt voor in wateren met veel plantengroei en een zachte bodem.

Lengte tot circa: 60 cm