Categoriearchief: Vissoorten

In deze rubriek beschrijven we de meest voorkomende vissoorten die we in de Nederlandse wateren kunnen tegenkomen. De herkenning van de betreffende vis en zijn voedsel krijgen aandacht, evenals het leef- en verspreidingsgebied van de soort.

Zeeforel

zeeforel

Herkenning: Kan worden verward met de zalm. Heeft een vetvin. Tussen de achterkant van de vetvin en de zijlijn liggen 14-17 rijen schubben. De bovenkaak loopt door tot achter het oog. Op het lichaam komen zwarte, min of meer kruisvormige vlekjes voor.

Verspreiding: Zeldzaam. Wordt in toenemende mate aangetroffen in het IJselmeer en de rivieren, maar komt meer voor langs de Noordzeekust en de Wadden.

Voedsel: Voornamelijk insectenlarven, kreeftachtigen en vis.

Lengte tot circa: 120 cm

Zalm

zalm

Herkenning: Er is een vetvin aanwezig. Tussen de achterkant van de vetvin en de zijlijn liggen 10-13 rijen schubben. De bovenkaak loopt door tot achter het oog.

Verspreiding: Zeldzaam. Zalm trekt vanuit zee de rivieren op om zich in de beken aan de bovenloop voort te planten. Uit de Nederlandse rivieren is de zamstand verdwenen. Wordt zo nu en dan nog wel eens aangetroffen.

Voedsel: Voornamelijk insecten, insectenlarven, kreeftachtigen en vis.

Lengte tot circa: 150 cm

Winde

winde

Herkenning: De kleine bek is eindstandig. De rand van de anaalvin is ingesneden. Op de zijlijn liggen 56-61 schubben.

Verspreiding: Algemeen. Vooral in het IJsselmeer en aangrenzende wateren, in de Biesbos en het Haringvliet en elders in de grote rivieren. Kan door uitzetting ook voorkomen in afgesloten wateren.

Voedsel: insecten, kleine kreeftachtigen en soms ook kleine witvis.

Lengte tot circa: 80 cm

Vlagzalm

vlagzalm

Herkenning: De rugvin (vlag) is zeer lang en hoog. Op het lichaam komen zwarte stippen voor. Er is een vetvin aanwezig. De vis ruikt naar tijm.

Verspreiding: Zeer zeldzaam. Kwam incidenteel in de Nederlandse beken voor. In een klein aantal beken wordt getracht door uitzetting een natuurlijke vlagzalmstand terug te krijgen.

Voedsel: Voornamelijk insecten, insectenlarven, en kleine vis.

Lengte tot circa: 50 cm

Vetje

Vetje

Herkenning: Op het zichtbare gedeelte van de zeer korte zijlijn 7-13 schubben. De bek is bovenstandig.

Verspreiding: Vrij zeldzaam. Komt plaatselijk in groter aantal voor, zowel in kleine stilstaande wateren als in grote plassen. Wordt ook gevonden in beken en kleine rivieren. De aanwezigheid van het vetje wordt vaak niet opgemerkt.

Voedsel: Voornamelijk dierlijk plankton en plantaardig materiaal.

Lengte tot circa: 12 cm