Alver

Alver

Herkenning: De bek is bovenstandig. Op de zijlijn liggen 48-55 schubben. De kleur is opvallend zilverachtig.

Verspreiding: Vrij zeldzaam. Komt met name in de rivieren meer algemeen voor.

Voedsel: insecten, insectenlarven en dierlijk plankton.

Lengte tot circa: tot circa 25 cm