Bittervoorn

bittervoorn

Herkenning: Op de korte, onvolledige zijlijn liggen 34-38 schubben. Op de achterzijde van het lichaam bevindt zich een horizontale blauwgroene streep. In het voorjaar zijn de vrouwtjes in het bezit van een zogenaamde legbuis.

Verspreiding: Vrij zeldzaam. Komt plaatselijk in groter aantal voor in schone stilstaande wateren. De bittervoorn is voor de voortplanting afhankelijk van de aanwezigheid van grote zoetwatermosselen.

Voedsel: Voornamelijk plantaardig materiaal, dierlijk plankton en insectenlarven.

Lengte tot circa: 10 cm