Bronforel

bronforel

Herkenning: Over het gehele lichaam verspreid, inclusief de vinnen maar uitgezonderd de buik, komen zwarte stippen voor. Over beide zijden loopt een horizontale purperen band. Er is een vetvin aanwezig.

Verspreiding: Uitheems, vrij zeldzaam. Komt oorspronkelijk uit Noord Amerika. Wordt uitgezet in o.a. het brakke Veerse meer en sommige andere Delta-wateren. Uitzetting vindt ook plaats in kleine intensief beviste hengelwateren.

Voedsel: Voornamelijk insecten, insectenlarven, kreeftachtigen en soms kleine vissen.

Lengte tot circa: 100 cm