Elrits

Elrits

Herkenning: De bek is eindstandig. Op de zijden bevinden zich donkere vlekken. De mannetjes tonen in de paartijd een felgekleurd paaikleed.

Verspreiding: Zeer zeldzaam. Wordt plaatselijk in de Limburgse Geul en in een beek op de Oostelijke Veluwe aangetroffen.

Voedsel: Voornamelijk insectenlarven en kleine kreeftachtigen.

Lengte tot circa: 13 cm