Gestippelde Alver

gestippelde alver

Herkenning: De bek is eindstandig. De zijlijn is gebogen en aan weerszijden omgeven door zwarte streepjes.

Verspreiding: Zeer zeldzaam. Reeds lang uit de Nederlandse wateren (riviertjes en beken) verdwenen. Onlangs echter weer ontdekt in enkele Limburgse beken.

Voedsel: insecten, insectenlarven, kleine kreeftachtigen en wormpjes.

Lengte tot circa: 15 cm