Grote Modderkruiper

grote modderkruiper

Herkenning: 10 bekdraden aanwezig, waarvan 4 op de onderlip, 2 in de hoeken van de bek en 4 op de bovenlip. Over het lichaam lopen donkere banden in lengterichting.

Verspreiding: Vrij zeldzaam. Komt voor in vele wateren maar is zelden talrijk.

Voedsel: Voornamelijk bodemdiertjes zoals wormpjes en insectenlarven.

Lengte tot circa: 25 cm