Kleine Marene

kleine maene

Herkenning: Er is een vetvin aanwezig. Op de zijlijn liggen 82-84 schubben. De bek is bovenstandig.

Verspreiding: Uitheems, zeer zeldzaam. Is in de 20e eeuw enkele malen in ons land aangetroffen.

Voedsel: Voornamelijk dierlijk plankton.

Lengte tot circa: 30 cm