Kroeskarper

kroeskarper

Herkenning: Op de zijlijn liggen 33-36 schubben. De rugvin is bolrond. De 5e of de 6e vinstraal is het langst. Bekdraden ontbreken.

Verspreiding: Vrij zeldzaam. Komt voor in stilstaande wateren met veel plantengroei en een zachte bodem.

Voedsel: Voornamelijk insectenlarven, plantendelen, dierlijk plankton en slakjes.

Lengte tot circa: 50 cm