Riviergrondel

rieviegrondel

Herkenning: De bek is onderstandig. Er zijn 2 bekdraden aanwezig, 1 in elke hoek van de bek.

Verspreiding: Algemeen. Komt niet alleen voor, in rievieren, maar ook plaatselijk in diverse stilstaande wateren.

Voedsel: Voornamelijk insectenlarven en wormpjes.

Lengte tot circa: 20 cm