Ruisvoorn

ruisvoorn

Herkenning: De bek is bovenstandig. Voorzijde rugvin duidelijk achter voorzijde buikvinnen.

Verspreiding: Algemeen. Komt voor in ondiepe plantenrijke wateren.

Voedsel: Voornamelijk insecten en insectenlarven, soms plantdelen.

Lengte tot circa: 45 cm