Schubkarper

schubkarper

Herkenning: In de Nederlandse wateren komen van de karper 4 verschillende beschubbingstypen voor. Deze typen worden aangeduid als schubkarper, spiegelkarper, rijenkarper en naaktkarper. Er zijn 4 bekdraden aanwezig, waarvan 2 in de hoeken van de bek en 2 kortere op de bovenlip. De rand van de rugvin is hol ingesneden. De voorste vinstraal van de rugvin is stevig en getand. De rijenkarper is van de andere karpertypen te onderscheiden door het voorkomen van enkele rij grote schubben op de zijlijn. De naaktkarper is van de andere karpertypen te onderscheiden doordat geen of slechts enkele schubben aanwezig zijn.

Verspreiding: Ingeburgerd, algemeen. Komt door uitzettingen in veel wateren voor.

Voedsel: Voornamelijk insectenlarven, kleine kreeftachtigen, weekdieren en wormpjes.

Lengte tot circa: 120 cm