Serpeling

serpeling 1

Herkenning: Kan worden verward met de blankvoorn. De bek is onderstandig. De rand van de rug- en aalvin is hol ingesneden. De iris is geelachtig.

Verspreiding: Vrij zeldzaam. Komt voor in rivieren en beken, maar is daar sterk achteruit gegaan.

Voedsel: insecten, insectenlarven en andere kleine diertjes.

Lengte tot circa: 30 cm