Snoek

snoek 2

Herkenning: Anaalvin en rugvin bevinden zich ver achterwaarts op het lichaam. De kop loopt uit in een platte brede bek. Het lichaam is getekend met goudkleurige stippen of strepen.

Verspreiding: Algemeen. De snoek heeft een voorkeur voor heldere wateren, omgeven door plantenrijke oeverzones.

Voedsel: Zijn prooi bestaat hoofdzakelijk uit vis.

Lengte tot circa: 140 cm