SpiegelkarperHerkenning: De spiegelkarper is van de andere karpertypen te onderscheiden doordat over het gehele lichaam een aantal onregelmatig geplaatste schubben van verschillende grootte voorkomen.

Verspreiding: Ingeburgerd, algemeen. Komt door uitzettingen in veel wateren voor.

Voedsel: Voornamelijk insectenlarven, kleine kreeftachtigen, weekdieren en wormpjes.

Lengte tot circa: 120 cm