Spiering

spiering

Herkenning: Er is een vetvin aanwezig. De bek is bovenstandig. De spiering heeft een kenmerkende komkommergeur.

Verspreiding: Vrij zeldzaam. Komt wel algemeen voor in de kustprovincies, het IJsselmeer en de daarmee in verbinding staande wateren. Ook in de Waddenzee en de kustwateren leeft Spiering.

Voedsel: Dierlijk plankton en kleine kreeftachtigen. Grote Spiering eet ook wel vis, meestal kleine soortgenoten.

Lengte tot circa: 20 cm