Zalm

zalm

Herkenning: Er is een vetvin aanwezig. Tussen de achterkant van de vetvin en de zijlijn liggen 10-13 rijen schubben. De bovenkaak loopt door tot achter het oog.

Verspreiding: Zeldzaam. Zalm trekt vanuit zee de rivieren op om zich in de beken aan de bovenloop voort te planten. Uit de Nederlandse rivieren is de zamstand verdwenen. Wordt zo nu en dan nog wel eens aangetroffen.

Voedsel: Voornamelijk insecten, insectenlarven, kreeftachtigen en vis.

Lengte tot circa: 150 cm