Zeeprik

Zeeprik

Herkenning: De zuigbek is voorzien van een raspschijf, deze is bezet met een klein aantal tandjes. Er zijn aan elke zijde 7 kieuwopeningen. Het lichaam is licht/donker gevlekt.

Verspreiding: Zeldzaam. Trekt vanuit de zee de rivieren op om te gaan paaien.

Voedsel: Volwassen prik leeft als parasiet op andere vissen in brak en zout water.

Lengte tot circa: 90 cm