Vereniging

Over de vereniging

3 december 1979…televisie-toren

Op het eind van die avond werd bij hamerslag de Visvereniging Smilde opgericht. Eerder die avond hadden zich twintig belangstellenden verzameld om te onderzoeken of een visclub in Smilde bestaansrecht zou kunnen hebben.

Enthousiasme te over, toezeggingen van verschillende wedstrijdbekers, contributiegelden vastgesteld en toetreding tot Drentse Visfederatie zou worden geregeld. Het bestuur werd samengesteld waarbij de heren J. Klok, J. Bos en D. Barma op de belangrijkste plaatsen werden benoemd.

Onder de naam “Hengel Visserij Vereniging Smilde” zouden de leden 40 jaar later wederom een jubileum vieren. In april 2019 werd een koppelwedstrijd georganiseerd om het achtste lustrum luister bij te zetten…

De vereniging telt inmiddels ± 375 leden uit voornamelijk Bovensmilde, Smilde, Hoogersmilde en diverse omliggende gemeenten.

De meeste leden genieten van de vissport uit recreatief oogpunt, maar de vereniging organiseert elk jaar ook verschillende wedstrijden en dag- en avondcompetities.