Vacatures

HVV Smilde heeft behoefte aan een aanvulling op de huidige bestuursfuncties.

In 2019 heeft de vereniging het 40-jarig bestaan gevierd. Verjonging binnen het bestuur is binnen niet al te lange tijd noodzakelijk om bestaansrecht te hebben en te houden. Het bestuur opteert voor een 2e secretaris/penningmeester en een extra bestuurslid. Daarvoor willen wij een beroep op u doen om eens na te willen denken over de ambitie om een taak of sub-taak te willen vervullen in het bestuur of wedstrijdcommissie van onze vereniging.

De inhoudelijke taak van een bestuursfunctie schrikt vaak aspirant kandidaten af, maar de inhoudelijke taak van deze functie is inmiddels sterk vereenvoudigd nu Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Groningen-Drenthe o.a. de ledenadministraties van de hengelsportverenigingen zowel administratief als financieel heeft geautomatiseerd en beheert. Natuurlijk blijven er voor het bestuur een aantal overlegsituaties in de loop van het verenigingsjaar, maar ook die zijn beperkt.

Indien u zich geroepen voelt om een actieve inbreng te willen geven aan de HVV Smilde, meldt u zich dan bij onze secretaris dhr. G.J. Horst of via het contactformulier, waarna wij graag in gesprek met u gaan.