Nieuw(s)

In deze rubriek worden de laatste 10 nieuwe items gepubliceerd die elders op de website terug te vinden zijn.

18-01-2021: Het kabinet heeft op 12 januari jl. nieuwe maatregelen aangekondigd die nog steeds consequenties hebben voor de hengelsport. Voor de wedstrijdvissers van HVV Smilde betekend dit dat er aanvankelijk tot 09 februari 2021 geen wedstrijden gehouden mogen worden. De wedstrijdcommissie heeft, gezien de huidige ontwikkelingen met het virus, bepaald deze datum te verlengen voor onbepaalde tijd. Zodra er wijzigingen in de data komen, melden wij dat in deze rubriek.
Een visdagje, individueel of in teamverband tot en met 2 personen (geen wedstrijdelement), is  nog steeds mogelijk, mits de regelgeving wordt nageleefd.

Zie ook de informatie in de rubriek Wetenswaardigheden onder de kop “Corona en de hengelsport”. Deze informatie blijft tot nader order van toepassing. Elke deelnemer(ster) aan onze wedstrijden moet deze info tot zich genomen hebben.

27-09-2020: Uitslag dagwedstrijd nr. 08, tevens einduitslag competitie

13-09-2020: De vispassen 2021 worden binnenkort weer door Sportvisserij Nederland aan de leden verstuurd. Als u uw financiële verplichtingen heeft voldaan vóór 04 december 2020 (automatische betaling of giraal, bij voorkeur voor de eerste optie) dan ontvangt u de vispas voor
01 januari 2021.
Indien u ná 04 december 2020 uw betaling heeft gedaan, ontvangt u eerst een tijdelijk bewijs van lidmaatschap via uw e-mail.

Wij willen u tevens wijzen op de site www.mijnsportvisserij.nl
Via dat platform kunt u:
–  het tijdelijk bewijs van lidmaatschap downloaden
–  een MeeVIStoestemming aanvragen
 een adreswijziging doorvoeren
–  de VISpas per einde jaar opzeggen
–  de keuze tussen VISplanner en de
Gezamenlijke Lijst doorgeven
–  een duplicaat van de VISpas bestellen (na bestellen kunt u een nieuw tijdelijk bewijs       downloaden)

13-09-2020: De data voor de winterwedstrijden tot 01-01-2021 zijn bekend, zie kalender.

30-08-2020: uitslag clubdag-koppelwedstrijd 2020

20-08-2020: Uitslag zomeravondwedstrijd nr. 11, tevens einduitslag competitie

 

Zie ook de informatie in de rubriek Wetenswaardigheden onder de kop “Corona en de hengelsport”. Deze informatie blijft tot nader order van toepassing. Elke deelnemer(ster) aan onze wedstrijden moet deze info tot zich genomen hebben.

26-01-2020: Visboetes in 2020 verhoogd (zie Wet- en Regelgeving)