Corona en de Hengelsport

Update corona en sportvissen, 14 januari 2022
Het kabinet heeft de maatregelen m.b.t. de afgekondigde Lock down voor Nederland weer versoepeld. Er mag ook door volwassenen weer gevist worden. Met max. 4 personen mag men  het viswater weer opzoeken.
Houd daarbij nog steeds minimaal 1,5 meter afstand aan (ook als je vanuit een boot vist) en neem de corona- en sportvisserijregels in acht (laat bijvoorbeeld geen afval achter en veroorzaak geen overlast). Dit zodat we kunnen blijven vissen.
Vissen in wedstrijd(club)verband is ook weer toegestaan, rekening houdend met de “Wedstrijdregels Corona” zoals vorig jaar door de wedstrijdcommissie zijn vastgesteld en aan de wedstrijdvissers toen zijn uitgereikt.
Houd je tenslotte nog steeds aan de basisregels: was vaak en goed je handen, houd 1,5 meter
afstand, blijf thuis bij klachten (laat je direct testen) en zorg voor voldoende frisse lucht.
Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid