Wet- en Regelgeving

Wetgeving en boetes hengelsport

Vissen is niet zomaar een sport. Er komt heel wat bij kijken. Je mag niet zomaar ergens je hengel uitgooien. Je moet bijvoorbeeld in het bezit zijn van een VISpas en een lijst van viswateren. Op de lijst van wateren staan de plaatsen waar je mag vissen. Als een bepaalde locatie niet op de lijst staat, mag je hier dus niet vissen. Circa driekwart van al het oppervlaktewater in Nederland staat op de lijst vermeldt. Voordat je gaat vissen is het belangrijk dat je van alles op de hoogte bent, want voor je het weet wordt je op de bon geslingerd.

Lijst van viswateren

De plaatsen waar je in Nederland mag vissen, staan allemaal op de lijst van viswateren. Als je in het bezit bent van zo’n lijst dan betekent het dat je op bepaalde plaatsen mag vissen. De lijst is opgesteld door visrechthebbende federaties en verenigingen. Ongeveer 75% van alle binnenwateren staan op de lijst van Landelijke Lijst van Viswateren. De lijst wordt iedere drie jaar opnieuw gepubliceerd. Deze blijft dan ook drie jaar geldig. De lijst kun je eenvoudig via het internet downloaden en binnenkort komt er een app waar alle viswateren in vermeld staan.

VISpas

Als je gaat vissen moet je een schriftelijke toestemming bij je hebben om te mogen vissen. Deze schriftelijke toestemming is in de vorm van een VISpas. De VISpas kun je zowel aanvragen wanneer je lid bent van een visvereniging alsook wanneer dit niet het geval is. Als je lid bent van een visvereniging geldt de VISpas als bewijs van lidmaatschap.

De VISpas is één jaar geldig. Wanneer je gaat vissen moet je altijd je VISpas en de lijst van viswateren bij je hebben. Bij controle moet je deze namelijk kunnen tonen. Er zijn vier verschillende soorten vispassen: VISpas, JeugdVISpas, ZeeVISpas en de Kleine VISpas

Vissen boetes

Wanneer je tijdens het vissen gecontroleerd wordt kan het zijn dat je een boete krijgt van een opsporingsambtenaar. Het is vanzelfsprekend dat je je beter aan de regels kunt houden, want de boetes kunnen behoorlijk oplopen. Voor het vissen zonder VISpas kun je een boete krijgen van circa 100 euro. Ook mag je als sportvisser geen levend aas gebruiken. Onder levend aas vallen behalve vissen ook gewervelde dieren als zoogdieren, amfibieën, reptielen en vogels. Hiervoor riskeer je een boete van 410 euro. Maden en wormen mogen wel als aas dienen. Bij een overtreding kan de controleur de VISpas en de Lijst(en) van Viswateren innemen. Een aantal boetes op een rijtje:

Visboetes 2024 (meest voorkomende)

Overtredingen en boetebedragen binnenvisserij per 01-01-2024

 1. Vissen in het binnenwater zonder schriftelijke toestemming (vergunning) van de visrechthebbend:
  met één of twee hengels € 160,-
  met één peur € 210,-
  met meer dan twee hengels € 370,-  
 2. Niet op eerste vordering ter inzage afgeven van:
  een schriftelijke toestemming € 110,-
  huurovereenkomsten en andere documenten € 110,- 
 3. Niet toegestaan vistuig:
  vissen met een niet toegestaan vistuig (* 
 4. Toegestaan vistuig dat niet aan de voorwaarden voldoet:
  bij het vissen met één of twee toegestane vistuigen € 320,-
  bij het vissen met meer dan twee toegestane vistuigen (* 
 5. Vissen in gesloten tijd (van 1 april tot en met 31 mei) met:
  een hengel geaasd met in deze periode verboden aas € 110,-
  een staand net € 280,-
  vissen tijdens een vastgestelde periode in een door de minister aangewezen water € 95,-
  tussen 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopgang € 110,- 
 6. Stuw/vispassage:
  vissen in de Neder-Rijn, Maas, Lek of Overijsselse Vecht binnen een afstand van 75 meter stroomafwaarts van een stuw, in een bij een stuw aangebrachte vispassage of binnen een straal van 25 meter voor de bovenmond van deze vispassage € 160,-
 7. Voorhanden hebben vistuigen op of in de nabijheid van enig binnenwater:
  van een vistuig dat (op dat moment) op dat water niet gebruikt mag worden € 110,-
  van één of twee hengel(s) terwijl je geen toestemming (vergunning) hebt om daar te vissen € 110,-
  van één peur of meer dan twee hengels zonder bevoegd te zijn hiermee te vissen en/of zonder de vereiste toestemming van de visrechthebbende € 140,-
  een ander toegestaan vistuig zonder bevoegd te zijn hiermee te vissen en/of zonder de vereiste toestemming van de visrechthebbende € 320,-
  van een niet toegestaan vistuig (*
 8. Levend aas:
  vissen in kust- of binnenwater met een levende vis als aas € 450,-
 9. Minimum maten en gesloten tijden (vis):
  ondermaatse vis gevangen in zee, kust- of binnenwater niet direct terugzetten € 160,-
  vis niet direct terugzetten in een voor die soort geldende gesloten tijd € 160,-
  voorhanden hebben van paling kleiner dan 25 cm (*

Overige overtredingen en boetebedragen

 1. Valse naam / identificatieplicht:
   een valse naam, voornaam, geboortedatum, etc. opgeven € 450,-
   niet voldoen aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden € 110,-verboden toegang voor onbevoegden € 110,-
 2. Geluidshinder/afval/natuur:
  nach
  trust verstoren door rumoer of burengerucht € 140,-
  handelen in strijd met de toegangsbepalingen € 110,-

  wildplassen of -poepen € 160,-
  hinder of overlast veroorzaken voor omwonenden € 160,-
  afval achterlaten in de openbare ruimte € 160,-
  openvuur in de openlucht € 320,-
  wildcamperen € 160,-
 3. Administratiekosten:
  Bovenop de vermelde boetebedragen komen nog  € 9,- administratiekosten. (* bedrag wordt vastgesteld door de Officier van Justitie
  (** APV = Algemene Plaatselijke Verordening

De hierboven vermelde boetes zijn gebaseerd op de informatie van het Openbaar Ministerie. Ben je benieuwd naar andere boetes? Neem dan even een kijkje op de website van het OM.

Tip: vis je in drukke woonwijken met beetmelders? Zet de beetverklikkers dan niet te hard, of zet het geluid helemaal uit en gebruik een ontvanger met bijvoorbeeld trilfunctie.

Kritiek op de Visserijwet

De Visserijwet (alle regels omtrent de visserij) is volgens veel hengelaars een warboel aan regeltjes. Zo mogen hengelaars niet het gehele jaar door een worm aan de haak steken. Tussen begin april en eind mei is het voor hengelaars verboden om pieren als aas te gebruiken. Dit verbod geldt voor het IJsselmeer zelfs van half maart tot 1 juli. Opmerkelijk, want de worm is geen bedreigde diersoort, terwijl de bedreigde meerval en de roofblei niet eens onder de wet valt. Zelfs verschillende rechters noemen de Visserijwet moeilijk uit te leggen. Voor zowel beroepsvissers als de rechterlijke macht is de wet niet altijd even goed te hanteren.