Viswater in – en om Smilde

Op bovenstaande omgevingsplattegrond hebben we de meest bekende en onbekende viswateren weergegeven welke men in- en om Smilde kan vinden. Maar ook het viswater in de Gemeente Midden Drenthe (en zelfs iets daarbuiten) krijgt onze aandacht.

De nummers op de kaart vertegenwoordigen het bijbehorende water volgens onderstaande tabel:

001: Drentse Hoofdvaart          002: Oranjekanaal           003: Beilervaart

004: Opsterlandse Compagnievaart     005: De Witte Wijk     006: Evert Hendrikswijk

007: Eekhoutswijk                      008: Duikersloot              009: Molenwijk

010: Tilgrip                                  011: Hoofdwijk Malenmandeveen

012: Jonkerswijk                         013: Deursediepje           014: Anreeperdiepje

015: Amerdiepje                        016: Groloërdiepje           017: Oude Vaart

018: Leiding bij Voshaar           019: Beilerstroom            020: De Ruimsloot

021: Westerborkerstroom       022: Scheidingsloot         023: Brunstingerleek

025: Linthorst Homankanaal  026: Leidingen Leemsloot  027: Brunstingerplas